Výkopové práce

Zabezpečujeme nasledovné zemné a výkopové práce:

 • výkopy základov rodinných domov, chát, plotov,
 • výkopy základov stavieb,
 • výkop pivnice, montážne jamy,
 • vykopávanie rýh pre pokládku inžinierskych sietí,
 • vykopávanie rýh pre odpadovú kanalizáciu,
 • výkopy pre telekomunikačné vedenia, optické káble,
 • vykopávanie jám pre bazény a záhradné jazierka,
 • vykopávanie svažníc v kopcovitom teréne,
 • ručné výkopy,
 • nakladanie, prekladanie výkopu, sutiny,
 • úprava terénu a planírovanie pozemkov,
 • hĺbenie jám a rýh,
 • pieskovanie, štrkovanie jám a rýh,
 • odvoz zeminy,preprava sypkých stavebných materiálov (štrky, piesky),
 • zimná údržba (parkoviská, spevnené plochy).

Dajte Vašu stavbu do rúk odborníkom !

Start typing and press Enter to search